Redakcja

Elpis

Elpis – Czasopismo Teologiczne Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku jest recenzowanym, międzynarodowym, interdyscyplinarym czasopismem przedstawiającym szerokie spektrum tematów związanych z prawosławną teologią, historią i kulturą. Celem czasopisma jest ukazywanie współczesnej teologii prawosławnej oraz propagowanie dorobku teologów, historyków i filologów związanego z Chrześcijaństwem Wschodnim.

Czasopismo teologiczne Elpis jest obecnie wydawane w formie drukowanej i elektronicznej, przy czym pierwotną (referencyjną) jest wersja papierowa.

Czasopismo Elpis stanowi kontynuację czasopisma Studium Teologii Prawosławnej Uniwersytetu Warszawskiego wydawanego w latach 1926-1939 pod tym samym tytułem. Od roku 1999 Elpis ukazuje się jako rocznik Katedry Teologii Prawosławnej UwB.

Elpis jest indeksowany w The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)THE Central and Eastern European Online Library (C.E.E.O.L.) oraz międzynarodowej bazie indeksacyjnej Index Copernicus Journals Master List.

Elpis, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, ISSN: 1508-7719

Elpis to starożytna grecka bogini, personifikacja nadziei. Słowo „elpis” w języku greckim oznacza nadzieję. Elpis jest często przedstawiana jako młoda kobieta, trzymająca kwiaty lub wazon z kwiatami, symbolizujące nadzieję. W mitologii greckiej była córką Zeusa i Temidy, bogini sprawiedliwości. Elpis miała też siostry, Eileithyie (bogini porodu) i Aidos (personifikację wstydu i poczucia winy). Elpis była ważną postacią w greckiej kulturze i miała duże znaczenie dla ludzi, ponieważ nadzieja była postrzegana jako jedno z najważniejszych uczuć i motywujących sił w życiu.

zbieżność kół

Zbieżność kół Warszawa

Zbieżność kół Warszawa 3D Z jakiego powodu zbieżność kół Warszawa świadczona przez PomocDrogowaSOS znacząco wpływa na bezpieczeństwo i komfort jazdy? Każdy z nas chce, aby jego

Read More »

O czasopiśmie

Elpis, recenzowane czasopismo międzynarodowe o charakterze interdyscyplinarnym, wydawane przez Katedrę Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku, koncentruje się na tematach związanych z historią, teologią i kulturą prawosławia. Czasopismo to ma na celu ukazanie współczesnej teologii prawosławnej oraz promowanie wkładu historyków, teologów, historyków i filologów w ich badania nad prawosławiem.

 

Elpis jest kontynuacją „Studiów z Teologii Prawosławnej” wydawanych w Warszawie w latach 1926-1939 pod tym samym tytułem. Elpis jest rocznikiem wydawanym przez Katedrę Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku od 1999 roku.

Elpis - Czasopismo Teologiczne

Naprawa smartfonów - jak znaleźć dobry serwis telefonów?

Smartfon to nie tylko standardowy telefon, za pomocą którego można wysyłać SMS-y i kontaktować się z bliskimi – to coś znacznie więcej. Nowoczesne modele łączą w sobie wiele praktycznych funkcji, które dodatkowo ułatwiają nam wykonywanie prostych, codziennych czynności. Niestety urządzenia te są bardzo delikatne, przez co często ulegają różnego rodzaju awariom i uszkodzeniom. 

Serwis gwarancyjny

Serwis gwarancyjny

Zanim skupimy się na poszukiwaniu dobrego serwisu naprawa smartfonów, warto przedtem upewnić, czy urządzenie nie jest objęte gwarancją producenta. Jeśli tak, to wówczas możemy skorzystać z bezpłatnego serwisu naprawy telefonów, oczywiście pod warunkiem, że awaria nie jest wynikiem nieprawidłowego użytkowania smartfonu. W przeciwnej sytuacji, kiedy okres gwarancji już minął lub uszkodzenie telefonu jest wynikiem upadku, bądź zalania, to wtedy kwestią naprawy urządzenia musimy zająć się samodzielnie. Najlepszym rozwiązaniem w tym przypadku jest skorzystanie z pomocy profesjonalnego serwisu.

Naprawa smartfonów wykonywana jest w serwisach zlokalizowanych na terenie całego kraju. Niemniej jednak wcześniej warto zastanowić się nad tym, jakimi czynnikami należy kierować się przy wyborze odpowiedniego serwisu naprawy telefonów. 

dobry serwis telefonów

Jak wybrać dobry serwis telefonów?

  • W pierwszej kolejności powinniśmy upewnić się, czy wybrany przez nas serwis dysponuje oryginalnymi częściami, czy też może dużo tańszymi i gorszymi jakościowo zamiennikami. Kolejnym równie ważnym aspektem jest czas naprawy oraz przewidywane koszty jej wykonania. Należy pamiętać o tym, że na całkowity koszt naprawy składa się wiele czynników, w tym między innymi rodzaj usterki, marka i model urządzenia, rodzaj części itp.

Naprawa smartfonów obejmuje zazwyczaj takie usługi jak wymianę zbitej szybki, wyświetlacza, niewydajnej baterii – to jedne z najczęściej występujących usterek, jeśli chodzi o nowoczesne urządzenia mobilne. 

sprawdzony serwisy telefonów:

  • Warszawa 

https://expressgsm.eu

  • Gomel

https://expressgsm.by

  • Wien

https://expressgsm.at/

 

naprawa uszkodzonego telefonu

Ile trwa naprawa uszkodzonego telefonu?

Bez telefonu, jak bez ręki – wprowadzenie na rynek smartfonów w dużym stopniu odmieniło nasze codzienne nawyki. Dzisiaj telefony służą nam nie tylko do prowadzenia rozmów z bliskimi, ale także i do nagrywania filmów, robienia zdjęć, prowadzenia notatek, wykonywania operacji bankowych itp. Nic więc dziwnego w tym, że kiedy urządzenie ulegnie awarii, to zależy nam na jak najkrótszym czasie naprawy – ten z kolei uzależniony jest od kilku istotnych aspektów np. rodzaju usterki, konieczności sprowadzenia części lub dłuższego testowania urządzenia. Niekiedy naprawa smartfonów może potrwać zaledwie kilkanaście godzin, innym razem zaś kilka dni. 

Sprawdzone serwisy po naprawie telefonów

ремонт айфонов Варшава
ремонт айфонов Варшава
Ремонт телефонов в Гомеле
Ремонт телефонов Гомель
serwisu naprawiającego telefony
Naprawa smartfonów
Вид на жительство в Польше
Вид на жительство в Польше
бухгалтер в Польше
бухгалтер Польша

Indeksacja i interpunkcja:

Interpunkcja w czasopiśmie

Elpis jest wpisany na listę czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Otrzymało 20 punktów zgodnie z „Wykazem czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych z przypisaną liczbą punktów”, opublikowanym w załączniku do komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. (Nauki Teologiczne).

Elpis - Czasopismo Teologiczne

Elpis znalazł się w rankingu IndexCopernicus Journals Master List 2019, który jest międzynarodową bazą indeksującą czasopisma naukowe. (2018: 88,29; 2017: 88,59; 2016: 79,14; 2015: 82,24; 2014: 67,06; 2013: 6.33; 2012: 6.34). Paszport czasopisma można znaleźć w bazie ICI Journals MasterList:

Szkoła podstawowa 41 Częstochowa

Szkoła podstawowa jest pierwszym etapem zorganizowanej edukacji. Nauka w szkole podstawowej jest zazwyczaj obowiązkowa. Zgodnie z tzw. rejonizacją, polskie dzieci chodzą do szkół położonych najbliżej miejsca zamieszkania. O przydziale obwodów szkolnych decydują samorządy lokalne.

Edukacja zgodnie z obowiązującymi przepisami

Nauka w szkole podstawowej jest obowiązkowa. Uczeń szkoły podstawowej może ją rozpocząć w wieku 6 lub 7 lat. Nauka przebiega w dwóch etapach w Szkoła podstawowa 41 Częstochowa i warto skorzystać z  ich. Pierwsze trzy lata, czyli lata od 1 do 3, nazywane są edukacją wczesnoszkolną. Nauczycielem klasy jest zazwyczaj nauczyciel. Jednak w przypadku języków obcych, muzyki i wychowania fizycznego mogą być potrzebni dodatkowi nauczyciele. Z wyjątkiem religii, zajęcia prowadzone są w wymiarze 1800 godzin. Jeden cykl może obejmować 180 godzin przedmiotów dodatkowych.

 

Szkoła podstawowa 41 Częstochowa

G12czest - szkoła podstawowa

W kolejnych pięciu latach G12czest i Szkoła podstawowa 41 Częstochowa zaleca  (II etap edukacyjny, klasy IV-VIII) zajęcia prowadzą nauczyciele poszczególnych przedmiotów.

Język polski (co najmniej 750 godzin w cyklu kształcenia).

Język pierwszy (co najmniej 45 godzin w cyklu kształcenia)

Drugi język (co najmniej 120 godzin rocznie w klasach 7-8),

muzyka (co najmniej 120 godzin w klasach 4-7).

sztuki wizualne (co najmniej 120 godzin w klasach 4-7).

Historia (co najmniej 270 godzin w klasach 4-8).

Nauki społeczne (co najmniej 60 godzin w każdej klasie).

Przyroda (co najmniej 60 godzin nauki w klasie 4; później podział na biologię lub geografię, fizykę lub chemię).

Geografia (co najmniej 150 godzin dla klas 5-8).

Biologia (co najmniej 150 godzin w klasach 5-8).

Chemia (co najmniej 120 godzin w klasach 8-8).

Fizyka (co najmniej 120 godzin w klasach 7-8).

Edukacja matematyczna (co najmniej 600 godzin)

Informatyka (co najmniej 150 godzin kształcenia).

Technika (co najmniej 90 godzin w klasach 4-6).

Wychowanie fizyczne (co najmniej 385 godzin w cyklu nauczania).

Edukacja dla bezpieczeństwa (co najmniej 30 godzin w klasie 8)

Zajęcia dla rodziców-nauczycieli (minimum 150 godzin w cyklu nauczania).

Zajęcia z religii i etyki są oferowane w szkołach podstawowych.

Budynek Międzynarodowej Szkoły Podstawowej Meridian w Warszawie

Dyrektor szkoły może podjąć decyzję o dodaniu zajęć dla uczniów klas IV-VIII (przedmioty, dla których nie ma ustalonej podstawy programowej). Zajęcia te realizowane są przez dyrektora szkoły, który przydziela tzw. godziny dyrektorskie lub dodatkowe godziny do dyspozycji organu prowadzącego szkołę. W kilku szkołach podstawowych wprowadzono naukę języka angielskiego jako drugiego języka na poziomie pierwszym (klasy I-III). Odbywa się to w łącznym wymiarze 2 godzin tygodniowo.

Począwszy od klasy szóstej uczniowie w roku szkolnym 2015/2016 byli zobowiązani do przystąpienia do zewnętrznego ogólnopolskiego sprawdzianu administrowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. W roku szkolnym 2018/2019 został przeprowadzony nowy egzamin ósmoklasisty.